مهلت نهایی به صاحبان فیلم های فجر۴۲

مهلت نهایی به صاحبان فیلم های فجر۴۲

ایران جشنواره: فیلم هایی که تا شنبه ۷ بهمن ماه نسخه نهایی اش به دبیرخانه فجر ۴۲ تحویل نشود از جشنواره کنار گذاشته خواهند شد.

به گزارش ایران جشنواره به نقل از روابط عمومی چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر، در راستای تکریم مخاطبان و خانواده سینما، اهالی رسانه و منتقدان، دبیرخانه جشنواره اعلام کرد آثار راه یافته به چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر که پروانه نمایش دریافت کرده اند درصورتی که تا ساعت ۱۲ ظهر روز هفتم بهمن ماه نسخه dcp را تحویل ندهند از جشنواره خارج خواهند شد. با تاکید دبیرخانه جشنواره و با توجه به آغاز بلیت فروشی از ۹ بهمن ماه، این زمان غیر قابل تمدید خواهد بود.

چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری به دبیری مجتبی امینی برگزار می‌شود.

 

ایران جشنواره

بهمن1402