پوستر سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان

پوستر سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان

دکتر نوروزی، شهردار اصفهان در آیین رونمایی از پوستر سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان در عمارت قیصریه در میدان امام ره گفت:

در یکی از بهترین نقاط جهان که مظهر هنر و زیبایی و تجلی گاه هنر بشری است، با حضور کودکانی که مسئولانه در جشنواره خود ایفای تقش می کنند، جمع شده ایم تا از پوستر جشنواره رونمایی کنیم.

شما کودکان در ساختن پلی حضور یافته اید که می خواهد دل کودکان جهان را به هم نزدیک کند و دل کودکان ایران را به سمت دیگری از جهان ببرد تا پیام صلح و امنیت داده و پیام آور صلح پایدار در جهان باشد.

در اردیبهشت امسال یکی از بهترین برنامه های اصفهان که هفته فرهنگی بود را به احترام کودکان سیل زده به همدلی برای ایران تبدیل کردیم و این یکی از افتخاراتی بود که نصیب مدیربت شهری اصفهان و شهروندان شدو دل کودکان را شاد کرد.

پیام سی و دومین جشنواره، پیام ویژه ای برای کودکان سیل زده است و این جشنواره بیان رؤیای کودکان سیل زده خواهد بود.